İntensiv xarici dil dərsləri

Müasir dövrdə bir və daha artıq dil bilmək vacib şərtlərdən biridir. Dövrümüzün aparıcı xarici dillərindən biri də rus və ingilis dilləridir. Əksər valideynlər bunu dərk edir, lakin onları…

Valideynlər üçün psixoloji test

“Uşağınızın tərbiyəsinə nə cür yanaşırsınız?”, “Tərbiyəyə yanaşma tərziniz nə dərəcədə düzgündür?” və s. bu kimi suallara cavab tapmaq üçün sizə bu sadə test yardımçı ola bilər. 1) Uşağınızın…