HAQQIMIZDA

Tədris mərkəzində müxtəlif kurslar üzrə 10 aylıq proqramlar tədris olunur və proqramı tam əhatə edən şagirdlərə sertifikat verilir. Şagirdlərin naliyyətlərinin ölçülməsi üçün tez- tez imtahanlar keçirilir və nəticələr valideynlərə təqdim edilir. Həyata keçirilən “Açıq qapı” günlərində valideynlər dərsdə iştirak edərək təlimin keyfiyyəti ilə yaxından tanış ola bilərlər.

Tədris mərkəzimizdə dərslər dövlət standartlarına cavab verən proqram əsasında təşkil olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, standartlar uşaqların təlim yükünün azaldılmasına istiqamətləndirilmişdir. Hər bir uşağa fərdi yanaşma ilə onların 4 sahədə inkişafı nəzərdə tutulmuşdur:

 • İdrakın inkişafı;
 • Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik;
 • Estetik və yaradıcı inkişaf;
 • Sosial emosional inkişaf.

Hər bir valideyn kimi sizi də belə bir sual düşündürə bilər: “Nəyə görə mən Panda School-u seçməliyəm?” Sizə yardımçı ola biləcək və bütün şübhələrinizi aradan qaldıra biləcək bir neçə faktı nəzərdən keçirməyi təklif edirik:

 • Yüksək ixtisaslı müəllimlər;
 • Dərslərin interaktiv şəkildə keçirilməsi;
 • Uşaqların dərketmə formasına uyğun olaraq fərdi yanaşma;
 • Uşaqların yaşını nəzərə alan materiallara əsaslanan tədris sistemi;
 • Dərsə kompleks yanaşma;
 • Zəngin audio və video materiallar;
 • Dünya təhsil standartlarına uyğun hazırlanmış dərs proqramı.

15

MÜƏLLİMLƏR

23

KURSLAR

175

ŞAGİRDLƏR

115

NƏŞRLƏR

VALİDEYİNLƏRİN BİZİM HAQQIMIZDA DÜŞÜNDÜKLƏRİ

[clt_testimonial designation=”hide” type=”Slider” slider_style=”Style 7″ slider_icon=”Bullet Style” set_ratings=”4″ titlecolor=”#ffffff” dsignation_color=”#ffffff” content_color=”#ffffff” dsignation_bg_color=”#92278f” per_page=”6″][/clt_testimonial]